تگ

معماری صخره ای صور

مرورگر
N81473862-6220013

صور روستایی از دهستان بناجوی شمالی از توابع بخش مركزی بناب در 24 كیلومتری شمال شرقی مرکز این شهرستان قرار گرفته. رودخانه قلعه چای از 2 كیلومتری شمال غربی این آبادی می گذرد و كوه دوزلاغ در شمال،كوه پلی گونی در شرق وكوه فرهادداش در یک‌كیلومتری جنوب شرقی صور است.