تگ

معماری عمارت ناصریه

مرورگر
عمارت ناصریه ، عمارتی قدیمی و تاریخی

عمارت ناصریه عمارتی قدیمی و تاریخی از زمان دوره قاجار با قدمتی چندین ساله در شهرستان پاکدشت ،در شمال روستای جمال آباد و در حاشیه غربی جاده جمال آباد به روستای خسرو در میان محوطه‌ای باز واقع شده است.