تگ

معماری عمارت وکیل الملک

مرورگر
عمارت وکیل الملک ، یکی از خانه‌های زیبای شهر سنندج

همانطور که از نام این عمارت پیداست، «عمارت وکیل» خانه ای موروثی از خانواده وکیل است که در دوران حکومت زندیه، جزو امیران زند بوده اند. این بنای تاریخی که از تماشای آجر کاری های زیبا و معماری منحصر به فردش خسته نخواهید شد، در دوره های مختلف مورد بازسازی قرار گرفته و حتی بخشهایی نیز به آن اضافه شده است.