تگ

معماری قلعه شوش

مرورگر
قلعه شوش ترکیب خوشایندی از تاریخ و معماری ایرانی و اروپایی

قلعه شوش ترکیب خوشایندی از تاریخ و معماری ایرانی و اروپایی ایست که در شهر باستانی شوش خودنمایی می کند.شهری که تمدنی عظیم در دل خود نهفته و با داشتن آثار تاریخی و باستانی قابل توجه، همواره مورد توجه عاشقان باستان شناسی است.