تگ

معماری پل خشتی تجن

مرورگر
پل خشتی تجن گوکه

پل خشتی تجن گوکه از دیگر جاذبه های شهرستان آستانه اشرفیه که سالانه گردشگران زیادی را بسوی خود فرا می خواند.این پل  مربوط به دوره قاجاریه است و مصالح بکاررفته درآن شامل آجر و ملات ساروج است.