تگ

معماری چاپارخانه میبد

مرورگر
چاپارخانه میبد یکی از آثار تاریخی زیبا در استان یزد

چاپارخانه میبد واقع در بلوار قاضی میرحسین ، جنب كاروانسرای شاه عباسی قرار دارد كه جزیی از مجموعه كاروانسرا، آب انبار، یخچال و ساباط می باشد و قدمت آن به دوره قاجار بر می گردد.یكی از مراكز عمده پستی و چاپاری قدیم بوده است كه در مسیر راه باستانی ری كرمان احداث شده است.