تگ

معماری کاخ آپادانا

مرورگر
كاخ آپادانا ، یکی از کاخ های باشکوه و تاریخی

منطقه باستانی شوش، محوطه وسيعی را از کل شهر شوش در برمی‌گيرد كه بناها و سازه‌های معماری بسيار متنوعی پيش از تاريخ تا دوران اسلامی را در خود جای داده است.كاخ «آپادانا» از جاذبه های شوش،يكی از باشكوه‌ترين كاخ‌های آن و از شهرت عالمگير برخوردار است.