تگ

معماری کاروانسرای شاه عباسی نیشابور

مرورگر
نتیجه تصویری برای کاروانسرای شاه‌عباسی نیشابور

کاروانسرای نیشابور که به رباط شاه عباسی معروف است از بناهای تاریخی نیشابور به شمار می رود و امروز گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. این بنا در گذشته در خارج از دروازه شهر ساخته شده بود اما امروز با توسعه و رشد شهر در مرکز نیشابور جای گرفته است.