تگ

معماری کلیسای سکره کر

مرورگر
کلیسای سکره کر در قلب شهر پاریس

کلیسای مقدس سکره کر در قلب شهر پاریس کشور فرانسه یکی از سازه‌های بلند این شهر محسوب می‌شود که بر فراز تپه مون مارتر ساخته شده است. این مکان تاریخ پیچیده‌ای را از زمان بت‌پرستی قرون وسطی تا انقلاب فرانسه پشت سر گذاشته است .