تگ

معماری کلیسای ننه مریم ارومیه

مرورگر
نتیجه تصویری برای کلیسای ننه مریم ارومیه

اکثر ما در مورد خیلی از بناهای تاریخی ایران سخنانی شنیده‌ایم و ممکن است بارها تصاویرشان را در عکس‌ها و رسانه‌های مختلف هم به چشم دیده باشیم، اما تعداد کمی از ما از وجود دومین کلیسای تاریخی جهان در ارومیه باخبر هستیم.