تگ

معماری کلیسا سنت استپانوس در جلفا

مرورگر
کلیسای سنت استپانوس دومین کلیسای مهم و باارزش ارمنی‌ها در ایران

کلیسای سنت استپانوس دومین کلیسای مهم ارمنی‌ها در ایران است که در 16 کیلومتری غرب جلفای ارس در محلی به نام قریه قزل وانگ در نردیکترین روستای دره شام واقع شده است، سابقا راه کوهستانی مالرو داشت و از سال1350 راه ماشین و هموار آن ساخته شده است.