تگ

مغازه های محلی

مرورگر
بازارهای آنکارا در ترکیه را بشناسید

در انتهای بیکیرکلاسی ، یک خیابان پر از مغازه های محلی وجود دارد که مرکز وسایل مس، آشپزخانه و وسایل سخت افزاری است. و خیابانی دیگر برای ادویه جات ,ترشی جات، میوه های خشک شده و آجیل، که به طور عمده در خارج از ورودی های فروشگاه قرار گرفته اند، قرار دارد .