تگ

مقابر دروازه‌ی کاشان

مرورگر
گنبد سبز قم ، یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی قم

مجموعه تاریخی گنبد سبز به عنوان برج‌های آرامگاهی ترکیب‌شده با آموزه‌های اسلامی، گنجینه‌ای ارزشمند برای بررسی فرهنگ، تاریخ، اعتقادات، آداب‌ورسوم قم در سده‌های گذشته است.مجموعه باغ گنبد سبز از سه مقبره تاریخی تشکیل شده و یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی قم است.