تگ

مقاصد مهم مهاجرت ایرانیان

مرورگر
اقامت ترکیه| چگونگی اخذ اقامت یکی از توریستی ترین کشورهای جهان

مجوز اقامت دائم ترکیه برای مهاجرینی که حداقل هشت سال اقامت موقت و پیوسته ترکیه را داشته اند به مدت نامحدود صادر میشود. تابعیت ترکیه نیز به مهاجرینی که پنج سال اقامت موقت ترکیه را با وقفه کمتر از شش ماه داشته اند اعطا میشود. البته برای دریافت اقامت دائم و تابعیت شرایط و قوانین دیگری علاوه بر داشتن سابقه اقامت موقت، لازم است