تگ

مقبره ابو منصور ریابی

مرورگر
نتیجه تصویری برای روستای ریاب گناباد

 روستای هدف گردشگری «ریاب» در سه کیلومتری غرب گناباد واقع شده و فاصله اندکی با قنات قصبه گناباد دارد.ریاب، برخلاف اعتقاد بعضی در مورد وجه تسمیه آن که معتقدند «ری آب» است، اما تسمیه صحیح آن «رمی آب» است، زیرا رشته قنات طولانی آن بیش از 20 کیلومتر امتداد دارد.