تگ

مقبره امامزاده ابراهیم و قاسم

مرورگر
معرفی آستان شاهزاده قاسم (ع)

مقبره امامزاده ابراهیم و قاسم (علیهما السلام) در وسط شهر فسا و در خیابان شاهزاده قاسم و در کنار فلکه شاهزاده قاسم قرار دارد، این بقعه را مردم بیشتر شاهزاده قاسم می نامند و به همین دلیل نام خیابان و نام فلکه از آن گرفته شده است.