تگ

مقبره امامزاده سید ابراهیم

مرورگر
جاذبه های گردشگری و دیدنی گوجان

گوجان یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری ایران است.مردم شهر گوجان از قوم لر هستند و به زبان لری گویش بختیاری صحبت می‌کنند. مردم این شهر از تبار بختیاری‌های هفت لنگ هستند و رسوم و فرهنگ ناب بختیاری در تمام زندگی آن‌ها مشهود است.