تگ

مقبره امیر شمس الدین الحسینی

مرورگر
بقعه امیرشمس الدین لاهیجان

مقبره امیر شمس الدین الحسینی واقع در شهرستان لاهیجان در بافت قدیمی شهر در محله اردو بازار در سمت شمال شرقی میدان شهدای فعلی قرار گرفته است.امیر شمس الدین لاهیجی استاد شاه اسماعیل اول در دوران سکونت وی در لاهیجان است.