تگ

مقبره حبقوق نبی (ع)

مرورگر
آرامگاه حبقوق نبی (ع) ، مقصد گردشگران مذهبی

در پهنه‌ی سرزمین ایران، پیامبرانی آرمیده‌اند که برای هدایت اقوامی دیگر برگزیده شده بودند ولی وقایع تاریخی سبب شده‌اند تا در این مرز و بوم زندگی کنند. یکی از این پیامبران، حضرت حیقوق نبی (ع) است.