تگ

مقبره خواجوی کرمانی

مرورگر
دروازه قرآن شیراز ، یکی از نمادهای کهن شیراز

در شمال شرقی شهر شیراز دروازه‌ای قرار دارد که تنها دروازه به جامانده شیراز از زمان قدیم و یکی از جاهای دیدنی شیراز است.در قدیم شیراز دارای 6 دروازه بوده است.هم اکنون در شیراز دروازه ای به جز دروازه قرآن وجود ندارد.این دروازه در ابتدا در زمان عضد الدوله ساخته شد.