تگ

مقبره شیخ حسن

مرورگر
مسجد دو مناره سقز ، یادگاری از دوران افشاریه

مسجد دو مناره سقز در بافت قدیم شهر در خیابان امام خمینی و در پشت حسینیه ی سقز قرار دارد. آنچه که در اولین نگاه نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند وجود ایوانی ستون دار در نمای مسجد است. ویژگی ای که آن را از سایر مساجد کردستان و شاید ایران متمایز می کند.