تگ

مقبره شیخ محمود شبستری

مرورگر
معرفی مقبره شیخ محمود شبستری

در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران عرفا و شاعران بسیاری زیسته‌اند که هر کدام با داستان زندگی خود آموزه‌های زیادی را برای مردم به یادگار گذاشته‌اند. یکی از این اشخاص محبوب و زاهد شخصی به نام شیخ محمود شبستری (سعدالدین محمود بن عبدالکریم) بود.