تگ

مقبره مادی فخریک

مرورگر
گور دخمه فخریکا ، آثار تاریخی دوره مادها

گور دخمه فخریگا در استان آذربایجان‌غربی، 10 کیلومتری شهرستان مهاباد و در نزدیکی روستای ایندرقاش، روی صخره‌ای از جنس رسوبات آهکی قرار دارد. گور دخمه فخریگا با نام‌های (فخریگاه، فخریکا، فقره قا، فقره گاه) نیز شناخته می‌شود.