تگ

مقبره کوروش در پاسارگاد

مرورگر

نقوش گیاهی، هندسی، مجالس و قصه‌های تاریخی، لبه‌ بالای ستون‎ها و دورتادور زیر سقف را تزیین کرده‌اند. در بالای این بخش تزیینی نورگیرهای سقف قرار دارد. سقف بینه در هشت ستون سنگی و گلی یکپارچه متکی است. مقبره کوروش در پاسارگاد شیراز این بنا آرامگاه نخستین منادی آزادی و حقوق بشر، کوروش بزرگ است که همانند گوهری در میان دشت پاسارگاد خود نمایی می...