تگ

ملبورن بریزبن

مرورگر
جاهای دیدنی بریزبن استرالیا

شاید بسیاری از گردشگران بین بریزبن و سیدنی و ملبورن بریزبن را درالویت های پایین تری قرار دهند اما بریزبن هم یکی از مناطقی محسوب می شود که تقریبا در تمام طول سال گردشگران مختلف از کشور های دنیا را میزبانی می کند به خصوص در فصل تابستان که هوا رو به گرمی می رود و امکان شنا کردن در سواحل وجود دارد