تگ

مناره‌ آجری دوره سلجوقی

مرورگر
مسجد جامع گرگان ، از جاهای تاریخی گرگان

مسجد جامع گرگان یکی از جاهای تاریخی شهر گرگان است.موقع گشت و گذار در بازار نعلبندان اگر دلتان خواست یکی از بناهای به جا مانده از سلجوقیان را از نزدیک ببینید، سری به مسجد جامع گرگان که همان داخل بازار است، بزنید.