تگ

مناطق دیدنی در شرق شهرستان پارسیان

مرورگر
تنگه بوچیر هرمزگان بهشتی در دل کویر تشنه

تنگه بوچیر یکی از مناطق دیدنی در شرق شهرستان پارسیان از استان هرمزگان است. اما پیش از پرداختن به آن، باید با روستای بوچیر آشنا شد. این روستا قدمتی دیرینه دارد و پیشینه آن به دوران پیش از اسلام باز می گردد.