تگ

مناظر سیری ناپذیر نیلبرگ

مرورگر
جاذبه گردشگری چشمه نیلبرگ

یکی از جاذبه های بی نظیر و زیبای رامیان ، یعنی جنگل و چشمه های نیلبرگ در این شهر واقع شده است. مناظری که آب های روان چشمه‌های نیلبرگ در دل این جنگل انبوه خلق می کنند، چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می کند.