تگ

منطقه‌ بکیشتاش

مرورگر
مرکز خرید آکمرکز ، از بهترین و شکیل ترین مراکز خرید استانبول

مرکز خرید آکمرکز استانبول در سال 1993 در اتیلر بشیکتاش توسط یک شرکت مشترک آکوک و تکفان و شرکت استیکبال در تاریخ 18 دسامبر 1993 افتتاح شد و یکی از اولین مراکز خرید استانبول است که زمینی 180.000 متری برای زیر بنا دارد که سه برج درون آن قرار گرفته است.