تگ

منطقه ای جنگلی

مرورگر
غار حمام خدایی گوشه ای از تاریخ گرگان

غارحمام خدایی گرگان در جهت شرقی راه روستای پنو به روستای دوزین است که از توابع بخش گالیکش شهرستان مینودشت محسوب می شود. دهانه بزرگ ورودی آن که در کناره مسیر قابل مشاهده است و به راحتی به چشم میخورد، البته نام دیگر این غار به زبان مردم محلی “اریبی” می باشد.