تگ

منطقه باستانی کول فرح

مرورگر
سنگ‌ نگاره کول فرح یکی از آثار تاریخی استان خوزستان

سنگ‌‌نگاره کول فرح یکی از آثار تاریخی استان خوزستان است که در منطقه‌ای به نام «تنگه کول فرح» در ۷ کیلومتری شمال شرقی ایذه قرار دارد.کول فرح از دو واژه «کول» به معنای دره و «فَرَح» به معنی شادی و خوشحالی تشکیل شده است.