تگ

منطقه ببک و آرناووتکوی

مرورگر
معروفترین خیابان های استانبول برای خرید

همنشینی کلمات خرید و استانبول در کنار هم تصویر مراکز خرید و بازارهای سنتی پیچ در پیچ را در ذهن ما زنده می‌کند. با این حال خرید در استانبول فقط به این موارد محدود نمی‌شود و خیابان‌های این شهر گزینه‌ی دیگری را پیش روی شما قرار می‌دهند.