تگ

منطقه جنلگی سیاهرود

مرورگر
منطقه حفاظت شده سیاهرود

یکی دیگر از دیدنی های رودبار ، منطقه حفاظت شده سیاهرود است.منطقه جنلگی سیاهرود در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان رودبار واقع شده است که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ مورد حفاظت قرار گرفت. منطقه مذکور تماماً کوهستانی و دارای عرصه‌های جنگلی متراکم و پراکنده است.