تگ

منطقه جنگلی چهار باغ

مرورگر
منطقه حفاظت‌شده چهار باغ

منطقه حفاظت شده چهار باغ  در حوالی منطقه سیاه بیشه در كیلومتر 90 محور كرج ـ چالوس واقع است. منطقه جنگلی چهار باغ با مساحتی بالغ بر 19 هزار هكتار كه شامل اكوسیستمی جنگلی كوهستانی و رودخانه‌ای و در برگیرنده روستاهای زیادی می باشد.