تگ

منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل

مرورگر
منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل

منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل منطقه ای است جنگلی وکوهستانی و از جاهای دیدنی بخش باینگان پاوه می باشد که باکشور عراق نیز هم مرز است .منطقه حفاظت شده بوزین ومره خیل با وسعتی بالغ بر23 هزار هکتار یکی از مناطق بکر جنگلی کشور است که با جنگلهای متراکم، طبیعی و چشمه سارهای فراوان پناهگاهی امن برای گونه های گیاهی و جانوری می باشد.