تگ

منطقه سلکه

مرورگر
پناهگاه حیات وحش سلکه

پناهگاه حیات وحش سلکه از یک سو به تالاب انزلی و سویی به مزارع حاشیه هندخاله و صوفیانده می‌پیوندد. سلکه بعنوان اولین مرکز بازدیدکنندگان علاقمند به حیات وحش در استان گیلان دنیایی را در مقابل شما به تصویر می کشد که متفاوت از مفاهیم روزمره است و سرعت انسانی شما را به یادتان می آورد .