تگ

منطقه شکارممنوع دالانکوه

مرورگر
نتیجه تصویری برای منطقه ی حفاظت شده ی دالانکوه

منطقه حفاظت شده دالانکوه بر اساس منابع محلی مربوط به دوره قاجاریه بوده که این منطقه به مدت تقریبی 30 سال به عنوان قرق و شکارگاه ییلاقی شاهزاده مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان پسر بزرگ ناصر الدین شاه و حاکم اصفهان ، مورد استفاده بوده است.