تگ

منطقه شکار ممنوع زله زرد

مرورگر
منطقه شکارممنوع زله زرد

‌«زله‌زرد» یک منطقه طبیعی حیات وحش و شکارممنوع در استان کرمانشاه است.منطقه کرمانشاه، دیار تاریخی و سراسر زیبایی سنگ و آب به لحاظ شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی که دارد، زیستگاه بکری برای انواع جانداران است.