تگ

منطقه عسگر آباد

مرورگر
منطقه زیبای عسگر آباد دهکاء

در كيلومتر 5 جاده كياشهر به چمخاله در دهستان دهكاء منطقه ای زيبا ، از جاذبه های گردشگری آستانه اشرفیه ، با منظره های دلفريب همسايگی جنگل و دريا خودنمايی می كند. ساحل عسگر آباد شايد به لحاظ بافت جغرافيايی مشابه بسياری از نقاط ساحلی ديگر دريای خزر باشد.