تگ

منطقه نمونه گردشگری کرمانشاه

مرورگر
معرفیتنگ‌ حمام سرپل ذهاب

منطقه نمونه گردشگری «تنگ‌حمام» در شهرستان سرپل ذهاب یکی از ۵۰ منطقه نمونه گردشگری استان است که از ویژگی‌های قابل توجه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.