تگ

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد

مرورگر
بندر امیرآباد ، از بنادر نسل سوم

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، در شرق استان مازندران و فاصله ۵۱ کیلومتری مرکز این استان قرار دارد. بندر امیرآباد به دلیل دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم است که توسعه اقتصادی در آن رونق فراوان دارد.