تگ

منطقه پیزا کاستلو

مرورگر
قلعه اسفورزا میلان

این قلعه زبیا یکی از جاذبه های میلان در تور ایتالیا می باشد که در قرن 15 توسط فرانچسکو اسفورزا دوک میلان، ساخته شده است. این قلعه پس از بازسازی در قرن های 16 و 17 به عنوان یکی از بزرگترین قلعه های اروپا شناخته شد.