تگ

منطقه ییلاقی خسیب دشت

مرورگر
دهكده ييلاقی خسيب دشت

دهکده ییلاقی خسيب دشت از جاذبه های گردشگری املش محسوب می شود و همچون همه ییلاقات گیلان دشت های سرسبز دارد اما در نیمه دوم سال همواره پوشیده از برف است.خسيب دشت از جمله دهکده هایی است که همواره مورد بازدید گردشگران در تمام فصول سال است.