تگ

منطقه ی گارنی ارمنستان

مرورگر
معبد گارنی ارمنستان

اگر به ارمنستان آمده اید و می خواهید کمی از هیاهوی شهر دور شوید، از سمت شرق ایروان خارج شوید تا یکی از بهترین و کهن ترین بناهای تاریخی ارمنستان را در میان طبیعتی شگفت انگیز ببینید، معبدی رویایی که در نگاه اول ما را به یاد معماری های روم باستان می اندازد.