تگ

منطقه ی گردشگری راس الخیمه

مرورگر
روستای جزیره‌ الحمرا در راس الخیمه امارات (معروف به شهر ارواح)

ترس حسی در وجود آدمی است که برخی علاقه دارند آن را برانگیزند و با تمام وجود تجربه اش کنند. برخی هم مایلند به دیگران ثابت کنند که حسی به نام ترس در وجودشان هیچ معنایی ندارد. این دسته از افراد مدام به دنبال بهانه ای هستند که در مکانی ترسناک قرار بگیرند و با افتخار خاطرات آن را برای دیگران تعریف کنند.