تگ

مهمترین رودخانه چین

مرورگر
جاذبه های گردشگری چین

چین را میتوان یکی از کشورهای توریستی و غنی از جاذبه ها و جاهای دیدنی نام برد. تاریخ و فرهنگ مثال زدنی این کشور هر گردشگری را به سمت خود میکشاند.