تگ

مهمترین عناصر در توسعه کارآفرینی

مرورگر
جاهای دیدنی شهرستان ملارد

ملارد دهی جز بخش شهریار شهرستان تهران در ۶ کیلومتری باختر علی شاه عوض ، هوایش معتدل، دارای ۵۹۷۰ تن سکنه، از قنات و رود کرج مشروب می‌شود.