تگ

مهم‌ترین گونه‌های گیاهی

مرورگر
۱۰ مورد از زیباترین جنگل های ایران

امروز به سراغ معرفی جنگل های بی نظیر کشور ایران رفته ایم، جنگل هایی که تعدادشان به هیچ عنوان کم نیست و ما ناچار به معرفی گلچینی از این جاذبه های دیدنی شده ایم. امید آن است که سرمایه های ملی که تا بحال بکر و دست نخورده مانده اند به کمک مردم همچنان بکر بمانند.