تگ

مهم ترین تالاب های بین المللی کشور

مرورگر
تالاب انزلی

لاله های دریایی، نیلوفر های آبی و نیزارهای وسیع اطراف این تالاب، مناظر شگفت انگیزی را خلق می کنند که چشمان هر بیننده ای را مات و مبهوت خود خواهند کرد.