تگ

موثرترین مکانهای تاریخی لندن

مرورگر
17 جاذبه گردشگری برتر لندن

جای تعجب ندارد که لندن، یکی از مقاصد گردشگری برتر جهان هر ساله 15میلیون توریست را به خود جلب می کند. پایتخت انگلیس مرکزهنری و سرگرمی پر جنب و جوش است(تئاترها همیشه شلوغ هستند) و 50 سال پس از بیتلز، صحنه موسیقی این کشور همچنان قدرتمند است.